Gambar sebelah kiri rokok Marlboro Mesir dan sebelah kanan rokok Marlboro Indonesia

Gambar bungkus rokok di beberapa negara lain.

Baca  Ramalan Peristiwa Dunia di Tahun 2011